Rubin v Eurofinance SA; New Cap Reinsurance (in liq) v Grant [2012] UKSC 46